Skitseprojekt på Adonisvej

Villa på Adonisvej

Skitseforslag til enkel, moderne villa med klar sondring mellem spise-opholdsstue og de øvrige funktioner i huset. Huset har er bruttoetageareal på 180 m²
Der er flere grunde til salg i Vejle Kommune eller Horsens Kommune.

Opgave

Skitseprojekt

Klient

Privat bygherre

Sted

Uhrhøj, Vejle

Status

Projekt ikke realiseret