Solvej 40

Tilbygning og energirenovering

Mauhaus har hjulpet med en til- og ombygning af en ejendom fra 1959 i Vejle Øst. Bygherre fik bedre udnyttelse af eksisterende kvm. og en harmonisk sammenbygning med tilbygningen. Byggeriet besidder en miljøvenlig profil eftersom alt træ er FSC certificeret. Ydermere udmærker projektet sig ved, at hele klimaskærmen forbedres og at der er tilføjet så få kvadratmeter som muligt. Ydervægge, tag, sokkel, krybekælder og terrændæk blev efterisoleret, hvilket har medført et markant lavere behov for opvarmning og en højere ejendomsværdi. Byggeriet blev udbudt i hovedentreprise.

Opgave

Skitseprojekt, Myndighedsprojekt, Udbudsprojekt

Klient

Privat bygherre

Sted

Bredballe, Vejle Øst

Status

Projekt opført i 2014