Cradle to Cradle - Naturens cirkulære processer

Arkitekter udøver en form for balancekunst i byggeri og planlægning.

Med udbredelsen af Cradle to Cradle (C2C) har alle organisationer, virksomheder, regioner, samfund og kulturer et strategisk værktøj til udvikling mod vækst uden negative følgevirkninger. Den grundliggende tanke bygger på en forståelse af menneskets samhørighed med naturen. Det drejer sig om at optimere alle processer, produktionsmetoder og produkter i retning mod mere harmoniske løsninger, hvor affald kun eksisterer som gavnlige elementer i andre processer.

Vores teknologiske og kulturelle standpunkt udfordrer alle i dag. Gennem analyse, selektering, iværksættelse og løbende evalueringer kan vi katalysere en de facto innovativ og bæredygtig kultur, der lokalt som internationalt vil danne grobund for sunde, vækstrige miljøer, der kontinuerligt optimeres.

Byggebranchen er umådeligt energi- og ressourcekrævende. Derfor er tilgangen i C2C konceptet desto mere væsentlig at implementere i lovgivning, planlægning, programmering, projektering, udførelse, drift etc.

 

Mauhaus ApS ønsker i videst muligt omfang at bidrage til den forandringsproces og udvikle nye, sunde bygninger og byrum, der udnytter de vedvarende, forhåndenværende ressourcer og som vil føre til menneskelig og kulturel værdiforøgelse.