BIM arkitektvirksomhed  - hvad betyder det for bygherren?

BIM er en forkortelse for Building Information Model og dækker over en teknologi og en arbejdsmetode, hvor arkitekter, ingeniører, landmålere, større driftherrer, entreprenører, producenter og mange andre aktører inden for byggeri gør brug af de objektbaserede muligheder i BIM for at opnå større præcision, minimere usikkerhed omkring udbud og effektivisering af samarbejdet mellem de forskellige faggrupper i et byggeri.

 

 

BIM softwaren gør det muligt at hente mængder fra alle objekter i modellen. Eksempelvis er en dør ikke bare en dør, men den kan være designet med forskellige egenskaber. Det kunne være en bestemt type materiale, en bestemt producent, en bestemt akustisk egenskab eller brandmæssige egenskaber. Alle data/egenskaber som defineres i BIM-objekterne vil følge BIM-modellen videre til bygherrens AS BUILT projekt, som i det videre forløb danner grundlag for driftherrens FM.

 

 

For engangsbygherren betyder BIM-arbejdsmetoden en mere præcis kommunikation omkring projektet. BIM modellen gør MAUHAUS i stand til at lave visualiseringer, 3d skitser og give bygherren en virtuel tur igennem sit byggeri inden de endelige beslutninger træffes. På den måde kan bygherren gå på opdagelse i / gå rundt i sit kommende byggeri via Apple eller Android devices med en gratis app. 

 

Det giver overblik og tryghed for alle involverede parter.

BIM Software arbejdsproces