West Pharmaceutical Services tilbygning

Tilbygning til industri for West Pharmaceutical Services

Mauhaus er valgt som totalrådgiver i forbindelse med udvidelsen af West Pharmaceutical Services’ produktionsfaciliteter i Horsens og har indledt samarbejde med Rønslev Andersen ApS og Raybender med henblik på løsning af opgaven.

Tilbygningen skal udføres mens den eksisterende produktion er i gang. Tilbygningen er placeret mellem to eksisterende produktionsbygninger med 1. sal. Samlet areal udgør 1.500 m²


Byggeriet fandt sted samtidig med fabrikkens kontinuerlige produktion, hvilket fordrede nye arbejdsgange og en nøje planlagt byggeledelse.

Opgave

Skitseprojekt, Forprojekt, Hovedprojekt, Tilsyn, Byggemøder

Klient

West Pharmaceutical Services

Sted

Fuglevangsvej, Horsens

Status

Projekt opført i 2012