Udstykningsforslag

Udstykning i Grejs

Udstykningsforslag til lokalplan 1280 i Grejs, Vejle kommune. Den oprindelige udstykningsplan passede ikke med bygherres ønsker for området og gennem en række bygherremøder og dialog med planafdelingen i Vejle Kommune fik vi udarbejdet en udstykningsplan, som indarbejdede landskabet i bebyggelsen i højere grad.

Opgave

Skitseforslag, Myndighedsdialog, Tegningsmateriale, Arealopgørelser, Visualiseringer, Vejprojekt

Klient

Privat investor

Sted

Grejs, Vejle Kommune

Status

Igangværende projekt – Udstykning godkendt, byggemodning og grundsalg igangværende 2021