Udstykning i Grejs

Udstykningsforslag til lokalplan 1280 i Grejs, Vejle kommune. Mauhaus har hjulpet ejeren med skitseforslag, myndighedsdialog, tegningsmateriale, arealopgørelser, visualiseringer og vejprojekt.

@