Funktionalistisk tilbygning

Til- og ombygning af villa i Risskov i Aarhus, hvor Mauhaus har hjulpet med alt fra indledende skitseforslag, skitseprojekt og myndighedsprojekt til udvalgte arbejdstegninger i udførelsesfasen.

SNIT
Tværsnit
@