Energioptimeret funkisvilla i Planetbyen i Vejle

En moderne, formkarakteristisk, funkisvilla til en familie på fem i Planetbyen på Uhrhøj. Boligens bruttoetageareal udgør 260 m² inklusiv integreret, opvarmet garage. Nedløbsrør er ekstra dimensioneret og indbygget i boligens ydervægge for at skabe et minimalistisk, arkitektonisk udtryk. Boligens udformning tilvejebringer varierende udendørs terrasser, som skærmer for vinden og giver gode forbindelser mellem boligens indre og havens forskellige opholdsområder. Villaens energioptimering indeholder blandt andet:

  1. Danfoss OPTI PRO jordvarmepumpe
  2. Danfoss AIR UNIT W2
  3. Ecliptica vinduer med 3-lags termoruder
  4. Ydervægge udført med H+H termoblokke med U-værdi på 0,12 W/m²K
  5. Varmt tag med en U-værdi på 0,06 W/m²K

Proces
Efter en kommunal udbudsrunde, hvor Mauhaus skulle indsende forslag til projektet, kunne der søges om byggetilladelse. Udbudsmaterialet og lokalplanen var ikke overensstemmende, men for at kunne anskaffe grunden og opføre boligen, skulle ansøgningsprojektet overholde følgende bygningsregulerende bestemmelser:

Boligernes orientering på matriklerne skal konvergere mod et fælles midtpunkt i bebyggelsen.
Arkitekturen skal være funktionalistisk inspireret.
Bolig må kun opføres i ét plan.
Tage skal fremstå som flade tage.
Facader skal udføres med pudsede, hvide overflader.

Opgave

Skitseprojekt, Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Tilsyn, Byggeledelse, Afleveringsforretning

Klient

Privat bygherre

Sted

Uhrhøj, Vejle

Status

Projekt opført i 2011