3D visualisering af facade mod fjorden

Unik arkitekttegnet villa ved Vejle Fjord med udsigt over Vejle by.

Bygherre ønskede et enfamiliehus, hvor udtrykket skulle være unikt, kreativt og originalt. Den enestående villa med direkte kontakt til Vejle Fjord kan ses herover i skitseform. Bygningen tager udgangspunkt i placeringen ved Vejle Fjord og orienterer sig vinkelret mod Fjordenhus samt vinkelret mod medianen ud gennem fjorden. Grundens meget stejle niveauer og ønsket om at afskærme mod jernbanen på bagsiden af huset var formgivende elementer i designprocessen. Projekt ikke gennemført på grund af økonomi.

Opgave

Skitseprojekt, Myndighedsprojekt, Byggeøkonomi

Klient

Privat bygherre

Sted

Ibæk Strandvej, Vejle

Status

Projekt ikke realiseret