Udstykningsforslag set fra Brøndsted Møllevej

Udstykning ved Børkop Mølle

Udstykning af 8 ha landbrugsjord til byzone. Mauhaus har hjulpet ejerne med skitseforslag og lokalplansproces i samarbejde med Vejle kommune.

Projektet er udsat på grund af lokal, politisk modstand.

Opgave

Projektudvikling, Udstykningsforslag, Myndighedsdialog, Visualiseringer

Klient

Privat investor

Sted

Børkop Mølle, Børkop

Status

Projekt ikke realiseret