Udstykning ved Børkop Mølle

Udstykning af 8 ha landbrugsjord til byzone. Mauhaus har hjulpet ejerne med skitseforslag og lokalplansproces i samarbejde med Vejle kommune.

@