Carport og tilbygning

Klinik og ombygning af parcelhus

Mauhaus ApS har hjulpet med skitseforslag, projektforslag og ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med indvendig omorganisering tilpasset nye rumbehov, arkitektonisk integreret tilbygning på ca. 40 kvm og nye udenomsarealer med tilhørende ny carport.

Opgave

Skitseprojekt, Myndighedsprojekt, udvalgte detaljer

Klient

Privat bygherre

Sted

Vinding, Vejle

Status

Projekt opført i 2015