Til- og ombygning af parcelhus

Mauhaus ApS har hjulpet med skitseforslag, projektforslag og ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med indvendig omorganisering tilpasset nye rumbehov, arkitektonisk integreret tilbygning på ca. 40 kvm og nye udenomsarealer med tilhørende ny carport.Project by Thomas Mau    Completion Date 2015    Project URL http://mauhaus.dk

@