BIM Software

Praktik uge 3

Christian fra Kirkebakkeskolen

Skema for uge 3 hos Mauhaus ApS

Mandag

Introduktion til kontorfællesskabet F16

Download og installation af sketch up på medbragt computer (inkl. mus)

Tutorials på youtube, så du lærer programmet at kende https://youtu.be/qgt2s9RzvKM

Lav et simpelt, standard hus på 100 m²

Tirsdag

Opgave for resten af ugen præsenteres.

Arkitekter løser opgaver i samfundet for alle typer mennesker og behov.
Du skal lave forslag til en midlertidig nødhjælpsbolig
Boligen skal kunne etableres nemt og hurtigt efter naturkatastrofer.
Skal kunne bruges alle steder i verden.
Boligen skal være så lille som muligt, men stadig være god med spændende detaljer. Du skal tænke over, hvad der som minimum er brug for i en midlertidig, minimal bolig.
Skal kunne danne ramme om en familie på op til 5 personer i en periode på 3 mdr. til 2 år.
Boligen skal kunne genbruges et andet sted i verden, når den ikke længere er nødvendig på stedet.

Undersøgelse af muligheder og lignende, som allerede findes om formiddagen. søg evt. på midlertidige nødhjælpsboliger eller måske Tiny Houses, eller minimal living homes.

Præsentation af 3 løsninger, som du ønsker at arbejde med.
Løsningerne præsenteres om eftermiddagen.
Kan præsenteres som billeder eller simple sketch-up modeller.

Onsdag

Arbejde med projektet og undersøge forskellige design-ideer. Hvilke ideer er mulige og hvilke ideer er svære eller næsten umulige at gennemføre?

Møde om projekt om formiddagen og om eftermiddagen.

Torsdag

Arbejde videre med projektet fra onsdag.

Forberedelse af præsentation af projekt om eftermiddagen.

Se tutorials om sketchup præsentationer. https://youtu.be/Jr320Wchc34

Fredag

Færdiggøre projekt og præsentationsmateriale, som skal vises på storskærm i vores mødelokale.

Gennemgang og feed back på projektet + arbejdsindsats i løbet af ugen.

God arbejdslyst 🙂