Interiørbillede af taglejlighed

Paladspassagen boliger i Vejle centrum

I centrum af Vejle fandt man frem til 2018 indkøbscenteret Mary’s med forskellige detailbutikker, men næsten alle butikker med placering på 1. sal havde svært ved at tiltrække kunder, omend flere overordnede initiativer havde forsøgt at ændre på det. I forbindelse med projektudviklingen besluttede ejerne sig efter grundige overvejelser for at konvertere indkøbscenteret til boliger og nye detailforretninger. I forlængelse heraf besluttedes det at fjerne den eksisterende glasoverdækning, som tog fokus fra de oprindelige bygningers arkitektur. Nedrivningen af glasoverdækningen åbnede mulighed for at skabe et åbent byrum med forstærket forbindelse til Vejle midtpunkt og Nørregade.

Mauhaus har hjulpet med udvikling af projektet gennem forskellige skitseforslag, visualiseringsskitser, mængdeopgørelser, opmålinger, tegninger til ansøgning om byggetilladelse og efterfølgende As Built tegninger. Byggeledelse, projektering og tilsyn er varetaget af bygherre.

Opgave

Skitseforslag, myndighedsprojekt, løbende rådgivning, As Built tegninger

Klient

Boax A/S

Sted

Paladspassagen, Vejle Centrum

Status

Projekt opført i 2019 – 2021