Tilbygning og facaderenovering

Til- og ombygning af ejendom fra 1959 i Vejle øst

Bedre udnyttelse af eksisterende kvm. og harmonisk sammenbygning med tilbygning. Byggeriet besidder en miljøvenlig profil eftersom alt træ er FSC certificeret. Ydermere udmærker projektet sig ved, at hele klimaskærmen forbedres. Ydervægge, tag, sokkel, krybekælder og terrændæk efterisoleres, hvilket vil medføre et markant lavere behov for opvarmning og en højere ejendomsværdi.
Byggeriet udbydes i hovedentreprise.

Mauhaus rådgivning indeholder skitseforslag, myndighedsprojekt og udbudsprojekt inkl. tilbudslister og entreprenørkorrespondance.

Perspektiv fra Solvej

@