Udstykning i Grejs

Udstykningsforslag

Udstykningsforslag til lokalplan 1280 i Grejs, Vejle kommune. Den oprindelige udstykningsplan passede ikke med bygherres ønsker for området og gennem en række bygherremøder og dialog med planafdelingen i Vejle Kommune fik vi udarbejdet en udstykningsplan, som indarbejdede landskabet i bebyggelsen i højere grad. Opgave Skitseforslag, Myndighedsdialog, Tegningsmateriale, Arealopgørelser, Visualiseringer, Vejprojekt Klient Privat investor Sted Grejs, Vejle […]