Tilbygning og energirenovering

Solvej 40

Mauhaus har hjulpet med en til- og ombygning af en ejendom fra 1959 i Vejle Øst. Bygherre fik bedre udnyttelse af eksisterende kvm. og en harmonisk sammenbygning med tilbygningen. Byggeriet besidder en miljøvenlig profil eftersom alt træ er FSC certificeret. Ydermere udmærker projektet sig ved, at hele klimaskærmen forbedres og at der er tilføjet så få […]