West Pharmaceutical Services

West Pharmaceutical Services tilbygning

Mauhaus er valgt som totalrådgiver i forbindelse med udvidelsen af West Pharmaceutical Services’ produktionsfaciliteter i Horsens og har indledt samarbejde med Rønslev Andersen ApS og Raybender med henblik på løsning af opgaven. Tilbygningen skal udføres mens den eksisterende produktion er i gang. Tilbygningen er placeret mellem to eksisterende produktionsbygninger med 1. sal. Samlet areal udgør 1.500 […]

Udstykning i Grejs

Udstykningsforslag

Udstykningsforslag til lokalplan 1280 i Grejs, Vejle kommune. Den oprindelige udstykningsplan passede ikke med bygherres ønsker for området og gennem en række bygherremøder og dialog med planafdelingen i Vejle Kommune fik vi udarbejdet en udstykningsplan, som indarbejdede landskabet i bebyggelsen i højere grad. Opgave Skitseforslag, Myndighedsdialog, Tegningsmateriale, Arealopgørelser, Visualiseringer, Vejprojekt Klient Privat investor Sted Grejs, Vejle […]