West Pharmaceutical Services

West Pharmaceutical Services tilbygning

Mauhaus er valgt som totalrådgiver i forbindelse med udvidelsen af West Pharmaceutical Services’ produktionsfaciliteter i Horsens og har indledt samarbejde med Rønslev Andersen ApS og Raybender med henblik på løsning af opgaven. Tilbygningen skal udføres mens den eksisterende produktion er i gang. Tilbygningen er placeret mellem to eksisterende produktionsbygninger med 1. sal. Samlet areal udgør 1.500 […]

Tilbygning til produktion på Djursland

Fugleperspektiv fabrikudvidelse

Udvidelse til eksisterende fabrik med igangværende produktion. Projekt udviklet og præsenteret i 3D for bedre kommunikation med drift, administration og produktion.