Udstykning ved Børkop Mølle

Udstykningsforslag set fra Brøndsted Møllevej

Udstykning af 8 ha landbrugsjord til byzone. Mauhaus har hjulpet ejerne med skitseforslag og lokalplansproces i samarbejde med Vejle kommune. Projektet er udsat på grund af lokal, politisk modstand. Opgave Projektudvikling, Udstykningsforslag, Myndighedsdialog, Visualiseringer Klient Privat investor Sted Børkop Mølle, Børkop Status Projekt ikke realiseret