Unik villa ved Vejle Fjord og byen

3D visualisering af facade mod fjorden

Bygherre ønskede et enfamiliehus, hvor udtrykket skulle være unikt, kreativt og originalt. Den enestående villa med direkte kontakt til Vejle Fjord kan ses herover i skitseform. Bygningen tager udgangspunkt i placeringen ved Vejle Fjord og orienterer sig vinkelret mod Fjordenhus samt vinkelret mod medianen ud gennem fjorden. Grundens meget stejle niveauer og ønsket om at afskærme […]

West Pharmaceutical Services

West Pharmaceutical Services tilbygning

Mauhaus er valgt som totalrådgiver i forbindelse med udvidelsen af West Pharmaceutical Services’ produktionsfaciliteter i Horsens og har indledt samarbejde med Rønslev Andersen ApS og Raybender med henblik på løsning af opgaven. Tilbygningen skal udføres mens den eksisterende produktion er i gang. Tilbygningen er placeret mellem to eksisterende produktionsbygninger med 1. sal. Samlet areal udgør 1.500 […]

Udstykning i Grejs

Udstykningsforslag

Udstykningsforslag til lokalplan 1280 i Grejs, Vejle kommune. Den oprindelige udstykningsplan passede ikke med bygherres ønsker for området og gennem en række bygherremøder og dialog med planafdelingen i Vejle Kommune fik vi udarbejdet en udstykningsplan, som indarbejdede landskabet i bebyggelsen i højere grad. Opgave Skitseforslag, Myndighedsdialog, Tegningsmateriale, Arealopgørelser, Visualiseringer, Vejprojekt Klient Privat investor Sted Grejs, Vejle […]