Stampemøllevej

Til- og ombygning af ejendom ved Skanderborg

Boligetagearealet udvides markant ved udnyttelse af 1. sal. Det arkitektoniske formsprog løfter det oprindelige byggeri til en klassisk, moderne ejendom. De nye tagspær udføres som en trempelkonstruktion, hvilket giver flere udnyttelige kvm. på 1. sal.
På ydersiden af stolperne i trempelkonstruktionen indbygges stedvist opbevaringsplads, der giver yderligere kvm. af frit gulvareal.

@