Udsigtsvilla i mursten og tombak

Category : Bolig, Nybyggeri
Udsigtsvilla i mursten og tombak

Moderne villa i mursten og tombak

I den gamle del af Uhrhøj har Mauhaus hjulpet ejerne af en nyerhvervet matrikel, hvor der i dag befinder sig en bolig fra 19xx. Den oprindelige bolig ville være vanskelig og omkostningstung at renovere og bygge til. Bygherre besluttede derfor tidligt i designprocessen at det eksisterende hus skulle nedrives, så grundens enestående beliggenhed og potentiale kunne realiseres fuldt ud i et nyt enfamiliehus.
På grund af matriklens meget hældende topologi og ønsket om at få mest ud af den flotte beliggenhed i første række med udsigt til fjorden i det fjerne mod øst, Vejle midtby mod syd-sydøst og Vejle Aadal i vestlig retning har vi prioriteret at gulvkoten skulle være så højt placeret, som byggeretten tillader det ifølge BR18.

Bygningens garage er placeret i kælderen, hvorfra der er direkte forbindelse op til boligens stueplan og herfra videre op til 1. sal, hvor der er udgang til en stor, overdækket tagterrasse, hvor eftermiddagssolen og aftensolen er prioriteret i særdeleshed.
Fra stueplanet er der direkte udgang til store, hævede, sydvendte terrasser, der giver mulighed for større arrangementer fra morgenstund til solen går ned.
Bygningens arkitektoniske elementer fordeler sig på tre primære varianter, hvor kælderen er udført i in situ beton, stueplanet delvist i mursten og tombak og første sal ligeledes i mursten og tombak, men i form af et “fold”-princip, der griber om hinanden og derved skaber en klar, arkitektonisk sammenstilling.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt
KlientPrivat bygherre
StedUhrhøj, Vejle
StatusIgangværende projekt


Murstenvilla i Emiliedalen

Category : Bolig, Nybyggeri
Murstenvilla i Emiliedalen

Murstensvilla i Emiliedalen

Arkitektfirmaet Mauhaus ApS har hjulpet bygherre med en moderne murstens-villa, der er tilpasset bygherres ønsker og grundens potentiale. Boligen er beliggende som den førstkommende bolig i området Emiliedalen i Vejle Øst. Boligen har udsigt over marker og bygningens ydre form skaber forskellige rum, som tilvejebringer dejlige, udendørs opholdsområder i løbet af dagen.

Boligens køkken-alrum er designet ud fra ønsket om en høj grad af kontakt til omgivelserne. Den høje rumhøjde markerer køkken-alrummet som boligens hovedrum og det fungerer som bindeled mellem husets øvrige dele.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt, udvalgte arbejdstegninger
KlientPrivat bygherre
StedEmiliedalen, Vejle øst
StatusIgangværende projekt 2021

Opgave: Skitseprojekt, myndighedsprojekt, udvalgte arbejdstegninger


Enfamiliehus i 1 1/2 plan

Category : Bolig, Nybyggeri
Enfamiliehus i 1 1/2 plan

Enfamiliehus i 1 1/2 plan på fredet grund

Murstensbolig i halvandet plan med usædvanlig placering som nabo til kirken i Gl. Skejby ved Aarhus og med udsigt over Egå-dalens marker.
Projektet krævede særlig tilladelse af fredningsnævnet og Aarhus kommune, da boligen udtryksmæssigt skulle passe ind i et traditionelt landsbymiljø (jvf. landsbyernes bevarelse) og samtidig leve op til BR18 energikrav til nye enfamiliehuse.

Boligen er designet, så eventuel senere tilbygning vil kunne udføres harmonisk i stil med det aktuelle projekt.

Flere billeder følger i løbet af 2022.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt
KlientPrivat bygherre
StedGl. Skejby, Aarhus
StatusProjekt opført i 2021


Stor fuldmuret villa

Category : Bolig, Nybyggeri
Stor fuldmuret villa

Ankomst

Oversigtsbillede

Dronefotografi

Ankomst

Oversigtsbillede

Dronefotografi

Stor fuldmuret villa

Arkitektfirmaet Mauhaus ApS har hjulpet bygherre med en moderne, fuldmuret villa, der er tilpasset bygherres ønsker og grundens særlige potentiale.
Boligen har vidunderlig udsigt til grønne områder og en indre solgård, der skærmer for vestenvinden, men samtidig giver sol fra morgen til sen eftermiddag.

Mod vest hænger boligens primære opholdsrum direkte sammen med stor, overdækket aftenterrasse med udsigt over Hedensted Golfklubs flotte baner i det kuperede landskab.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt, Hovedprojekt
KlientPrivat bygherre
StedLille Dalby Bakker, Hedensted
StatusProjekt opført 2021


Sommerhus ved Vejle Fjord

Sommerhus ved Vejle Fjord

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Dronefoto

Hævet sommerhus direkte mod Vejle Fjord

Mauhaus har hjulpet ejerne frem til realiseringen af et projekt ved Vejle Fjord.
Processen har været opdelt i to overordnede dele. I første omgang hjalp vi med skitseforslag, projektforslag , visualiseringer og indhentning af byggetilladelse i forbindelse med en tilbygning til sommerhuset. I direkte forlængelse heraf besluttede bygherre at sikre den smukt beliggende matrikel, grundet jorderosion, jordskred og fjordens tiltagende fortæring af matriklen. Kystsikringsprojektets størrelse og økonomi var omfattende og bygherre valgte at få tegnet et helt nyt, tidssvarende fritidshus.

Mauhaus har hjulpet med skitseforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, indhentning af byggetilladelse og arbejdstegninger, udbudsmateriale og rådgivning i forbindelse med kontrahering. Herudover har vi koordineret med energiberegner, konstruktionsingeniør og geotekniker.
Projektet er opført i 2021 og der vil løbende blive tilføjet billeder herunder.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Byggemøder, periodisk tilsyn, Afleveringsforretning
KlientPrivat bygherre
StedMørkholt
StatusProjekt opført i 2021

Terrænarbejder og kystsikring

Unik villa ved Vejle Fjord og byen

Unik villa ved Vejle Fjord og byen

Ekspressiv villa ved fjorden og byen

Bygherre ønskede et enfamiliehus, hvor udtrykket skulle være unikt, kreativt og originalt. Den enestående villa med direkte kontakt til Vejle Fjord kan ses herover i skitseform.

Bygningen tager udgangspunkt i placeringen ved Vejle Fjord og orienterer sig vinkelret mod Fjordenhus samt vinkelret mod medianen ud gennem fjorden. Grundens meget stejle niveauer og ønsket om at afskærme mod jernbanen på bagsiden af huset var formgivende elementer i designprocessen.

Projekt ikke gennemført på grund af økonomi.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt, Byggeøkonomi
KlientPrivat bygherre
StedIbæk Strandvej, Vejle
StatusProjekt ikke opført


Funkisinspireret murstensvilla i 2 plan

Category : Bolig, Nybyggeri
Funkisinspireret murstensvilla i 2 plan
Visualisering af ankomst

Murstensvilla med udsigt over Vejle havn og fjord

Husets form og arkitektur er blevet til ud fra ejernes ønsker samt grundens smalle, geometriske grundrids. Stue og køkken på 1. sal får udsigt ud over Vejle Fjord og altangangen giver dejlige udeopholdsrum på alle sider af huset.

På 1. sal er boligens køkken-alrum designet ud fra ønsket om en høj grad af kontakt til omgivelserne. Køkken-alrummets høje rumhøjde markerer boligens hovedrum og det fungerer som bindeled mellem husets øvrige dele.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt
KlientPrivat bygherre
StedMølholm, Vejle
StatusProjekt opført i 2019


Typehus

Category : Bolig, Nybyggeri
Typehus

2015 villa for Uldum Huse

Lavenergihus 2015 - interiørperspektiv

2015 villa for Uldum Huse

Lavenergihus 2015 - interiørperspektiv

Lavenergi 2015 hus for Uldum Huse

Mauhaus ApS og Uldum Huse har udviklet et lavenergi-hus med særlig vægt på arkitektur, energiløsninger og økonomisk overkommelighed.
Typehuset kan vælges i forskellige materialekombinationer for at imødekomme individuelle præferencer hos nye boligejere.

Boligens værelser og sekundære rum er placeret mod nord. Køkken/alrum og opholdsstue er placeret mod syd.
En stor, sammenhængende overdækket terrasse skaber overgang mellem de primære opholdsrum og haven mod syd.

OpgaveProjektudvikling, Skitseprojekt, Visualiseringer
KlientUldum Huse A/S
StedHedensted
StatusProjekt opført i 2015


Lejligheder i Hedensted

Lejligheder i Hedensted

Seks lejligheder á ca. 108 kvm. Lejlighederne har direkte adgang til gode fællesområde med hyggeligt indrettede opholdsarealer centralt beliggende i Hedensted.

Boligernes rum rationelt indrettede og særligt badeværelserne er prioriteret ekstra store for lejlighedstypen.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt, udvalgte arbejdstegninger
KlientPrivat udvikler
StedVejlevej, Hedensted centrum
StatusProjekt opført i 2016

Vejlevej i Hedensted
Vejlevej i Hedensted

Udsigtsvilla i Vejle

Category : Bolig, Nybyggeri
Udsigtsvilla i Vejle

Udsigtsvilla på skrånende grund

Huset er beliggende på Uhrhøj i et smukt naturrigt og etableret område i Vejle, hvor bygherres ønsker og grundens markante terræn har skabt en unik bolig. Den lille matrikel er udnyttet optimalt. Både med hensyn til placering på grunden og udsigt over Vejle by.

Udsigten fra husets primære rum er prioriteret højt og

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt, udvalgte arbejdstegninger
KlientPrivat bygherre
StedUhrhøj, Vejle
StatusProjekt opført i 2014


Energioptimeret funkisvilla i Planetbyen

Category : Bolig, Nybyggeri
Energioptimeret funkisvilla i Planetbyen
Billede af hus fra fællesområdet

Energioptimeret funkisvilla

En moderne, formkarakteristisk, funkisvilla til en familie på fem i Planetbyen på Uhrhøj. Boligens bruttoetageareal udgør 260 m² inklusiv integreret, opvarmet garage.
Nedløbsrør er ekstra dimensioneret og indbygget i boligens ydervægge for at skabe et minimalistisk, arkitektonisk udtryk.

Boligens udformning tilvejebringer varierende udendørs terrasser, som skærmer for vinden og giver gode forbindelser mellem boligens indre og havens forskellige opholdsområder.

Villaens energioptimering indeholder blandt andet:

  • Danfoss OPTI PRO jordvarmepumpe
  • Danfoss AIR UNIT W2
  • Ecliptica vinduer med 3-lags termoruder
  • Ydervægge udført med H+H termoblokke med U-værdi på 0,12 W/m²K
  • Varmt tag med en U-værdi på 0,06 W/m²K

Proces

Efter en kommunal udbudsrunde, hvor Mauhaus skulle indsende forslag til projektet, kunne der søges om byggetilladelse. Udbudsmaterialet og lokalplanen var ikke overensstemmende, men for at kunne anskaffe grunden og opføre boligen, skulle ansøgningsprojektet overholde følgende bygningsregulerende bestemmelser:

Boligernes orientering på matriklerne skal konvergere mod et fælles midtpunkt i bebyggelsen.
Arkitekturen skal være funktionalistisk inspireret.
Bolig må kun opføres i ét plan.
Tage skal fremstå som flade tage.
Facader skal udføres med pudsede, hvide overflader.

OpgaveSkitseprojekt, Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Tilsyn, Byggeledelse, Afleveringsforretning
KlientPrivat bygherre
StedUhrhøj, Vejle
StatusProjekt opført i 2011


Boligblok i Garðabær

Boligblok
Etageboliger

Etagebyggeri i Garðabæ i Hafnarfirði

Etagebyggeri for tegnestuen T.ark i samarbejde med Bjarni Snæbjörnsson i Reykjavik.
Arbejdede som arkitekt under Bjarni på projektet.


Etageboliger
Etageboliger
Etageboliger
Etageboliger
Etageboliger

Project by T.ark / Bjarni Snæbjörnsson / Thomas Mau  

Completion Date 2008   

Project URL http://bjsnae.is | http://tark.is


@