Udstykning ved Børkop Mølle

Udstykningsforslag set fra Brøndsted Møllevej

Udstykning af 8 ha landbrugsjord til byzone. Mauhaus har hjulpet ejerne med skitseforslag og lokalplansproces i samarbejde med Vejle kommune. Projektet er udsat på grund af lokal, politisk modstand. Opgave Projektudvikling, Udstykningsforslag, Myndighedsdialog, Visualiseringer Klient Privat investor Sted Børkop Mølle, Børkop Status Projekt ikke realiseret

Udstykning i Grejs

Udstykningsforslag

Udstykningsforslag til lokalplan 1280 i Grejs, Vejle kommune. Den oprindelige udstykningsplan passede ikke med bygherres ønsker for området og gennem en række bygherremøder og dialog med planafdelingen i Vejle Kommune fik vi udarbejdet en udstykningsplan, som indarbejdede landskabet i bebyggelsen i højere grad. Opgave Skitseforslag, Myndighedsdialog, Tegningsmateriale, Arealopgørelser, Visualiseringer, Vejprojekt Klient Privat investor Sted Grejs, Vejle […]