Sommerhus ved Vejle Fjord

Category : Fritidsbolig

Hævet sommerhus i Mørkholt

Mauhaus har hjulpet ejerne frem til realiseringen af et projekt i særklasse.
Processen har været opdelt i to overordnede dele. I første omgang hjalp vi med skitseforslag, projektforslag , visualiseringer og indhentning af byggetilladelse i forbindelse med en tilbygning til sommerhuset. I direkte forlængelse heraf besluttede bygherre at sikre den smukt beliggende matrikel, grundet jorderosion, jordskred og fjordens tiltagende fortæring af matriklen. Kystsikringsprojektets størrelse og økonomi var omfattende og bygherre valgte at få tegnet et helt nyt, tidssvarende fritidshus.
Mauhaus har hjulpet med skitseforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, indhentning af byggetilladelse og arbejdstegninger, udbudsmateriale og rådgivning i forbindelse med kontrahering. Herudover har vi koordineret med energiberegner, konstruktionsingeniør og geotekniker.
Projektet er netop ved at blive opført og der vil løbende blive føjet billeder til herunder.

Terrænarbejder og kystsikring

@